Makaleler

Pazartesi, Ağustos 10th, 2020 @ 4:00PM

YETİM KALMIŞ ÜSLUBUMUZ: MÜPHEMLİK

YETİM KALMIŞ ÜSLUBUMUZ: MÜPHEMLİK Dr. Osman ARSLAN Bundan on beş yıl önce zihnimde şiire dair şunlar dönüyordu: “Biz Müslüman şairler niçin Kur’an’ın edebi anlatımlarını kullanmıyoruz? Böylece şiiri vesile edip daha çok Kur’an okur, belki şiirle Kur’an’a giden bir yol da açabiliriz.” Bu iştiyakla Kur’an okumalarımda edebi anlatımları seçmeye ve bunları…

Çarşamba, Haziran 17th, 2020 @ 1:58PM

GÖNÜL YARAMIZ AYASOFYA

GÖNÜL YARAMIZ AYASOFYA Dr. Osman ARSLAN Ayasofya, hamaset yüklü, simge bir kadîm mabet. Bin beşyüz yılı deviren bu nadir yapı, tarihin bir dönemi yoktur ki gündem olmasın. Dünyanın en önemli dört kilisesini saysak adı anılır, dört camiini söylesek listeye girer. Bu eski mabet Hristiyanların kuyruk acısı, müze olalı beri Müslümanların…

Cuma, Haziran 5th, 2020 @ 5:23PM

ZALİME KIYAMET MAZLUMA SELAMET İÇİN…

ZALİME KIYAMET MAZLUMA SELAMET İÇİN… Dr. Osman ARSLAN Dünya’da yaşanan gelişmeler öngördüğümüz gibi gidiyor. Anlatmaya kolaylık olsun diye “Kıtacılar” ve “Küreselciler” diye adlandırabileceğimiz iki rakip Yahudi sermaye gücünün aralarında devam eden dünyayı kendi tercih ettikleri planlarına göre dizayn etme ikili mücadelesinde(1), İkinci Dünya Savaşı sonrasında mileneryanist(binyılcı) küreselcilerin elinde toplanan gücün,…

Cuma, Mayıs 29th, 2020 @ 4:14PM

BİR YİĞİTLİK ANI -Stefan Zweig Üzerine-

BİR YİĞİTLİK ANI -Stefan Zweig Üzerine- Dr. Osman ARSLAN Son altı ayda üç kez bulunduğum Viyana’nın bir kahve içip yarım gün okuma yapabildiğin ‘kültürel dinamo’ olan kafelerindeki canlı hayat ile elitizmin tek kriteri gibi duran ihtişamlı opera ve tiyatro salonları dikkatimi çekmişti.  Bütün bunların yanında çok sayıda edebiyat ve sanat…

Çarşamba, Mayıs 20th, 2020 @ 3:01PM

SİYERDE BİR DÜZİNE YANLIŞLIK

SİYERDE BİR DÜZİNE YANLIŞLIK Dr. Osman Arslan Siyer(Hz. Muhammed(sav)’in hayatı) bir ‘tarih bilgisi’ değil ‘tarihi(önemde) bilgi’dir. Siyer bir biyografiden ibaret görülemez; Müslümana, bu sisli dünyada erdem ışığı veren göz feridir. Kur’an “anlaşılsın” diye inmişse, bu yolda siyer mihverdir. Allah’ın son elçisini “mitolojik anlatı” olmaktan çıkartıp “tarihi kişilik” ve “rol model”…

Perşembe, Mayıs 14th, 2020 @ 3:25PM

“SAKIN HA!..”

“SAKIN HA!..” Dr. Osman ARSLAN İslam’ın gerçekte tek hasmı vardır: Cehalet! Kur’an’a göre cehalet, sadece ‘bilgisizlik’ demek değildir, daha kuşatıcı bir anlamı vardır: İlahi gerçeği reddedenler(münkirler, kafirler, müşrikler)(Zümer,64), bile bile saptıranlar(münafıklık)(Bakara,13), baktıkları halde göremeyecek kadar önyargılı -gözleri ve kalpleri mühürlü- olanlar(fanatikler)(Kehf,57 vd.), hakikati öğrenme çabası göstermeyen, vahye karşı lakayt ve…